ಬಂದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ

ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ವೈದ್ಯಾದಿsಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ಮೇಲï ನರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‍ಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಎಕ್ಸರೇ ಯಂತ್ರ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇಸಿಜಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬಂದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ/ ಉನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾದಿsಕಾರಿಗಳು ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ 10.3.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅದಿsಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆ
ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 07 00 07
ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ 20 05 15
ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು 08 02 06
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ 01 01 00
ಸೈಕಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ 21 00 21
ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ 17 10 07
ಜೂನಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನ್ 07 04 03
ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನ್ 04 03 01
ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ 24 00 24
ಮೇಲ್ ನರ್ಸ್ 05 01 04
ಒಟ್ಟು 114 26 88

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಃ

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್‍ಡಿ 25 ಪಿಆರ್‍ಇ 2011 ದಿನಾಂಕ 05.02.2013 ರನ್ವಯ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 18.03.2013 ರಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಕರೆದು ಅದರಂತೆ 09 ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 08 ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.10 ನಿವೃತ್ತಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 08 ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ. ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೆಸರು ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬೆಳಗಾವಿ 1
2 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಜಯಪುರ 1
3 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಮೈಸೂರು 2
4 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಕಲಬುರಗಿ 1
5 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬೀದರ್ 1
6 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ, ಮಂಗಳೂರು 1
7 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ, ರಾಯಚೂರು 1
8 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಧಾರವಾಡ 1

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಪಕರಣಃ

- ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರೂ.24.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

- ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳುಃ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಣ್ಣು,ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರೋಟರಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದಬsರ್Àಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1 ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಧಾರವಾಡ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಗದಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ
2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮಡಿಕೇರಿ, ಹಾಸನ, ಮಧುಗಿರಿ, ಔರಾದ್, ಗದಗ
3 ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯಪುರ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಸುರಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮಹಿಳಾ ಬಂದಿಖಾನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಂಜನಗೂಡು
4 ಟಿ.ಬಿ. ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಔರಾದ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಹಾಸನ, ಸೇಡಂ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗದಗ
5 ದಂತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
6 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ನಂಜನಗೂಡು, ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಗದಗ, ಸೇಡಂ

ಐ.ಸಿ. ಟಿ.ಸಿ. ಕೇಂದ್ರಃ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‍ನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್‍ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ.ಎಸ್)ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಬಿsಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳಾದ ಸೆಂಟ್ರಿಪೂಜ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಲಭ್ಯಗಳು ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್‍ಐವಿ/ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಈ ಐಸಿಟಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಮಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಹೆಚ್‍ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ರೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ :ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್