ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು (ಶ್ರೀಯುತ) ಹುದ್ದೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್ ಮಾಲಿ ಜೈಲರ್
2 ಶ್ರೀ ಟಿ . ಬಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಜೈಲರ್
3 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಜೈಲರ್
4 ಶ್ರೀ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಎಂ ಕಾಲೇಖಾನ್ ಜೈಲರ್
5 ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಧಾನ ವೀಕ್ಷಕರು
6 ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅನಂತಾರಾವ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಪ್ರಧಾನ ವೀಕ್ಷಕರು
7 ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು
8 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವೈ ಕುರಿ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು
9 ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ವೀಕ್ಷಕರು
10 ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ವೀಕ್ಷಕರು

ಹಕ್ಕುಗಳು : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 19th AUG 2016

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -2013.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್