ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದನೆ

೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ವರದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ತುಮುಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ರಾಯಚೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ ಹೊಸಪೇಟೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
೧೦ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್