ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | ಕನ್ನಡ
ಜೈಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ - ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ
​ಜೈಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ - ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳು

ಸ್ವಾಗತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲತಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲತಾಣವು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೈದಿಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು, ಪರಿವರ್ತನಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಸುಧಾರಣಾ ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಹಾಗೂ ಜೈಲು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲತಾಣವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಆಯವ್ಯಯದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು, ಜೈಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನಾವು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಸಂದೇಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹದ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಆಯವ್ಯಯದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು, ಜೈಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಸಂಘಟನೆ

ಇಲಾಖೆಯು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲಿದ್ದು, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪೀ ಸೀ ಎ ಎಸ್) ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೋಲೀಸ್ ಉಪಮಹನಿರೀಕ್ಷಕರು(ಕಾರಾಗೃಹ),ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೀರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ/ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿಳಾಸ:

ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆ
ನೆಂ.೪ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು -560009
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ .

ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಸೌಲಭ್ಯ
ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್

ಹಕ್ಕುಗಳು : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 19th AUG 2016

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -2013.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್