ಜೈಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ವರ್ಷ
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ಸಿ ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು 2813 89 1242 38 73 8 4128 135 8 4271
ಸಿ ಪಿ ಬೆಳ್ಗಾಂ 329 12 682 32 19 0 1030 44 0 1074
ಸಿ ಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 197 24 511 14 3 0 711 38 1 750
ಸಿ ಪಿ ಬಿಜಾಪುರ್ 265 22 269 8 5 0 539 30 2 571
ಸಿ ಪಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 426 15 498 22 5 0 929 37 3 969
ಸಿ ಪಿ ಮೈಸೂರು 463 31 630 29 4 0 1097 60 5 1162
ಸಿ ಪಿ ಧಾರವಾಡ್ 174 21 254 7 6 1 434 29 1 464
ಸಿ ಪಿ ತುಮಕೂರ್(ವುಮೆನ್ ಪ್ರಿಸನ್) 0 20 0 51 0 0 0 71 1 72
ಉಪ ಮೊತ್ತ 4667 234 4086 201 115 9 8868 444 21 9333
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ಡಿ ಪಿ ಉಡುಪಿ 86 0 4 0 2 0 92 0 0 92
ಡಿ ಪಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 234 13 14 0 3 0 251 13 1 265
ಡಿ ಪಿ ರಾಮನಗರ 180 0 0 0 0 0 180 0 0 180
ಡಿ ಪಿ ಹಾವೇರಿ 65 5 2 0 0 0 67 5 0 72
ಡಿ ಪಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 113 12 11 0 9 0 133 12 0 145
ಡಿ ಪಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 119 0 6 0 1 0 126 0 0 126
ಡಿ ಪಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 94 0 5 0 0 0 99 0 0 99
ಡಿ ಪಿ ತುಮಕೂರು 286 0 26 0 1 0 313 0 0 313
ಡಿ ಪಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ 64 5 0 0 0 0 64 5 0 69
ಡಿ ಪಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಪುರ್ 107 0 2 0 0 0 109 0 0 109
ಡಿ ಪಿ ರಾಯಚೂರು 64 7 1 0 0 0 65 7 1 73
ಡಿ ಪಿ ಮಂಗಳೂರು 222 10 19 0 10 0 251 10 1 262
ಡಿ ಪಿ ಮಡಿಕೇರಿ 172 6 20 0 2 0 194 6 0 200
ಡಿ ಪಿ ಕಾರಾವಾರ 67 4 2 0 0 1 69 5 0 74
ಡಿ ಪಿ ಬೀದರ್ 124 6 7 0 7 0 138 6 4 148
ಉಪ ಮೊತ್ತ 1997 68 119 0 35 1 2151 69 0 2220
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಶಾಖೆಯ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಮಂಡ್ಯ 327 20 9 1 2 1 338 21 0 359
ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಕೋಲಾರ್ 121 19 1 0 2 0 124 12 1 137
ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಹಾಸನ 284 21 14 0 5 1 303 21 1 325
ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 126 0 12 0 6 0 144 0 0 144
ಉಪ ಮೊತ್ತ 858 60 36 1 15 2 909 54 0 965
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ವಿಶೇಷ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ ದಾವಣಗೆರೆ 160 0 1 0 0 0 161 0 0 161
ವಿಶೇಷ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ 46 0 0 0 0 0 46 0 0 46
ಉಪ ಮೊತ್ತ 206 0 1 0 0 0 207 0 0 207
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು(ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ಜಮಖಂಡಿ 84 0 0 0 0 0 84 0 0 84
ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ 22 0 2 0 0 0 24 0 0 24
ಹುಬ್ಬಳಿ 129 0 0 0 0 0 129 0 0 129
ಹೊಸಪೇಟೆ 54 6 1 0 0 0 55 0 6 61
ಹಡಗಲಿ 49 0 1 0 0 0 50 0 0 50
ಗೋಕಾಕ್ 29 0 0 0 0 0 29 0 0 29
ಗಂಗಾವತಿ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಗದಗ್ 69 0 0 0 0 0 69 0 0 69
ದೇವದುರ್ಗ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ಚಿಂತಾಮಣಿ 59 0 0 0 0 0 59 0 0 59
ಬೈಲಹೊಂಗಲ 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8
ಬಾದಾಮಿ 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ಔರಾದ್ 12 0 0 0 0 0 12 0 0 12
ಅರಸೀಕೆರೆ 39 0 0 0 0 0 39 0 0 39
ಆಳಂದ್ 15 0 0 0 0 0 15 0 0 15
ಉಪ ಮೊತ್ತ 581 6 4 0 0 0 585 6 0 591
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು(ಇಲಾಖೆ ಆರ್.ಇ.ವಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ)
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ಸಿದ್ದಪುರ್ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3
ಶಿರಹಟ್ಟಿ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಶಿಗ್ಗಾಮ್ 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ಸೇಡಂ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಸೌಧಟ್ಟಿ 17 0 0 0 0 0 17 0 0 17
ರೋನ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ರಾಣೆಬೆಣ್ನರು 16 0 0 0 0 0 16 0 0 16
ರಾಮದುರ್ಗ 9 0 0 0 0 0 9 0 0 9
ರಾಯಿಭಾಗ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಪುತ್ತೂರ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ನವಲ್ಗೊಂಡ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಮಧುಗಿರಿ 26 0 0 0 1 0 27 0 0 27
ಕುಸ್ಥಗಿ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4
ಕುಂದಗೋಳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಕುಂದಾಪುರ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಕುಮಟಾ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ಕಾರ್ಕಳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಎಸ್.ಜೆ.ಧಾರವಾಡ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಹೂನಗುಂಡ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಹುಕ್ಕೇರಿ 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8
ಹೊನ್ನಾವರ್ 6 0 0 0 0 0 6 0 0 6
ಹಿರೇಕೇರೂರ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಹಾನಗಲ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಚಿಂಚೋಳಿ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 20 0 0 0 0 0 20 0 0 20
ಬಂಟ್ವಾಳ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಭಟ್ಕಳ್ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4
ಬಿ.ಎಸ್. ಧಾರವಾಡ್ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಅಥಣಿ 12 0 0 0 0 0 12 0 0 12
ಅಂಕೋಲಾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಹೆಸರು
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ಯಲ್ಲಪುರ್ 11 0 0 0 0 0 11 0 0 11
ಯಾದಗೀರ್ 37 0 0 0 0 0 37 0 0 37
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ತಿಪಟೂರ್ 31 0 0 0 0 0 31 0 0 31
ತರೀಕೆರೆ 13 0 0 0 0 0 13 0 0 13
ಶೋರಪೂರ್ 24 0 0 0 0 0 24 0 0 24
ಸಕ್ಲೇಶಪೂರ್ 46 0 0 0 0 0 46 0 0 46
ಸಾಗರ್ 40 0 0 0 0 0 40 0 0 40
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 9 0 0 0 1 0 10 0 0 10
ನಂಜನಗೂಡು 57 0 0 0 0 0 57 0 0 57
ಮಾನ್ವಿ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಲಿಂಗಸಗೂರು 17 0 0 0 0 0 17 0 0 17
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ಕಡೂರು 16 0 0 0 0 0 16 0 0 16
ಕೆ ಆರ್ ನಗರ್ 62 0 0 0 1 0 63 0 0 63
ಓ.ಎ.ಜೆ. ಕೋರಮಂಗಲ
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
ಓ.ಎ.ಜೆ. ಕೋರಮಂಗಲ 0 0 9 0 0 0 9 0 0 9
ಗೋಷ್ವಾರೆ
ಜೈಲುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಪುರುಷರುಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಇತರರು ಪುರುಷರುಇತರರು ಸ್ತ್ರೀಯರುಒಟ್ಟು ಪುರುಷರುಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರುಮಕ್ಕಳುಒಟ್ಟು
೧ ಜುವೆನೈಲ್ ಜೈಲು 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
೧ ಬೋರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಶಾಲೆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
೧ ಬಯಲು ಬಂದೀಖಾನೆ 0 0 9 0 0 0 9 0 0 9
೨ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು 206 0 1 0 0 0 207 0 0 207
೪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಶಾಖೆಯ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು 838 60 36 1 15 2 909 63 0 972
೧೫ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು 1197 68 119 0 35 1 2151 69 0 2220
೮ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು 4667 234 4086 201 115 9 8868 444 0 9312
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8808 368 4255 202 162 12 13231 582 0 13813
ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್