ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವಾ ಪದಕ ೧೫.೦೮.೨೦೧೩

ಕೆ ಗಂಗಪ್ಪ
ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ, ಕೋಲಾರ್

ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವಾ ಪದಕ ೧೫.೦೮.೨೦೧೩

ಹೆಚ. ವಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ
ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಂ. ಸುಂದರ್
ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ, ಮಂಡ್ಯ

ಬಿ. ಎಸ್. ನಟರಾಜ್
ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ, ಹಾಸನ

ಎಸ್. ಸಿ. ಪ್ರಭಾಕಾರಮೂರ್ತಿ
ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಪ್ರಿಸನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಮೈಸೂರು.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವಾ ಪದಕ ೨೬.೦೧.೨೦೧೪

ಜಿ. ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಡಿ. ಐ. ಜಿ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ , ಬೆಳ್ಗಾಂ

ಬಿ. ಟಿ. ಒಬಳೇಶಪ್ಪ
ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಬಯಲು ಬಂಧಿಖಾನೆ, ಕೋರಮಂಗಲ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವಾ ಪದಕ ೨೬.೦೧.೨೦೧೭

ಶ್ರೀ ಕೆಂಗೆಗೌಡ
ಜೈಲರ್
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಮೈಸೂರು

ವರದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಮಾಹಿತಿ

ವರದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೧.೨೦೧೩) ಇಲಾಖೆಯ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವೆಗಳ ಸೇವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್ ರಾಜ, ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಉಪ ಮಹನಿರೀಕ್ಷಕರು(ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ)

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೆ. ಎಲ್ ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

೨೦೧೨ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಪ್ಕಾ, ವೆಲ್ಲೂರು ಕೊಡಮಾಡುವ ಕೆ. ಎಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್ ರಾಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಉಪ ಮಹನಿರೀಕ್ಷಕರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು, ಸದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿ: ೨೧.೦೨.೨೦೧೩ ರಂದು ಆಪ್ಕಾ, ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್