​ಕಾರಾಗೃಹ ಆಧುನೀಕರಣ ೨೦೧೬-೧೭

​ಕಾರಾಗೃಹ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ೪೦೫೯-೮೦-೦೫೨-೦-೦೨ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ೧೨೫ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿಷಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.
೧. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ - ನಿರ್ಮಾಣ-ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ೬೯,೦೦,೦೦೦.೦೦
2. ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಮರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ೨,೮೭,೨೮,೦೦೨.೦೦
೩. ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಾ:: ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ೧,೫೯,೬೪,೧೫೫.೦೦
೪. ೨೦ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ೧೫,೮೧,೩೮,೪೫೨.೦೦

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ :ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್